Menu z místní restaurace v Discord kanálu.

  • git clone https://klva.cz/src/tools/hladovej-bot.git
  • Jatka: Pokud není uvedeno datum, použijeme celý text jako zdroj pro další parsování. 964b7f5, 18 Mar 2021
    restaurace/
    .gitignore
    composer.json
    hladovej-bot.php